flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

   Конституція УРСР 1937 року стала правовою базою для подальшого розвитку судової системи. В ній говорилося, що правосуддя в УРСР здійснюється Верховним судом УРСР, Верховним судом МАРСР, обласними судами, судами адміністративних округів, а також спеціальними судами СРСР, які створювалися за постановою Верховної Ради СРСР, народними судами. 16 серпня 1938 року Верховна Рада СРСР приймає "Закон про судоустрій Союзу PCP, союзних і автономних республік". Закон проголошував головні демократичні принципи судочинства: гласність, усність, змагальність. Передбачалося, що всі справи в народному суді розглядаються колегіально — народним суддею за участю 2 народних засідателів, які обиралися громадянами таємним голосуванням строком на 3 роки. Народні судді звітували про свою роботу перед населенням. Вироки і рішення народних судів могли бути оскаржені в касаційному порядку до обласного суду. Була підтверджена незалежність суддів і їх підпорядкованість тільки закону. Але в практичній діяльності судів ці демократичні принципи фактично не спрацьовували. Прийняттям Конституції УРСР 1937 року і Закону про судоустрій закінчилася централізація судової системи СРСР. Керівництво судовою практикою було зосереджене у Верховному Суді СРСР, а єдине судове управління здійснювалося Наркоматом юстиції СРСР. Під час масових репресій (1937—38) народні суди зазнали великих кадрових втрат, їх функції значною мірою виконували військ, (революційні) трибунали та несудові органи.

  На території Чернігівського району тимчасово з вересня 1941 року по вересень 1943 року Чернігівський народний суд не працював у зв’язку з окупацією території німецько-фашистськими загарбниками. Чернігівський райнарсуд відновив свою діяльність з вересня 1943 року. 30.1 1949 року було проведено вибори народних суддів. а У грудні 1958 року ВР СРСР затверджені Основи законодавства про судоустрій Союзу РСР, союзних і автономних республік, а 30.04.1960 року ВР УРСР прийняла Закон «Про судоустрій Української РСР». Цим законом замість дільниць народних судів запроваджено єдиний народний суд району, який не має районного поділу - Народний суд Чернігівського району. Народні судді обиралися громадянами району строком на 5 років таємним голосуванням, а народні засідателі — загальними зборами робітників, службовців і селян за місцем їх роботи або проживання, військовослужбовців — у військ, частинах відкритим голосуванням строком на 2 роки. З числа обраних народних суддів у районному народному суді виконком районної  ради депутатів трудящих затверджував голову районного народного суду, який керував роботою суду. До території Чернігівського району в грудні 1960 року було частково приєднано населені пункти колишнього Олишівського району. У грудні 1962 року у зв’язку з ліквідацією М.Коцюбинського району, територія передана Чернігівському райнарсуду. За Законом «Про судоустрій Української РСР», прийнятим ВР УРСР 5.06.1981 року, зберігався Чернігівський районний народний суд. Судді обиралися громадянами району таємним голосуванням у складі кількох або одного судді строком на 5 років. Народні засідателі обиралися на зборах громадянами за місцем роботи або проживання, військовослужбовців — у військ, частинах відкритим голосуванням строком на 2,5 року. З числа обраних народних суддів на сесії районної ради народних депутатів затверджувався голова відповідного районного суду. Народним суддею міг бути обраний кожен громадянин УРСР, який досяг на день виборів 25 років. Судді й народні засідателі були відповідальними перед виборцями або органами, що їх обрали, і звітували перед ними. Район народні судді розглядав усі адміністративні, цивільні і кримінальні справи, за винятком справ, віднесених законом до відання інших судів. Кримінальні і цивільні справи розглядалися народним судом у складі судді й 2 народних засідателів, адміністративні — одноособово. Нагляд за судовою діяльністю Чернігівського райнарсуду здійснювали вищестоящі суди, а саме обласний суд. Вироки і рішення Чернігівського рай нарсуду могли бути оскаржені в касаційному порядку і переглянуті в порядку нагляду та у зв'язку з нововиявленими обставинами. Законом України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про судоустрій Української РСР"» (1994) з назви Чернігівського райнарсуду виключено слово «народний» та внесено ряд істотних змін до статей, що регламентують утворення і діяльність районного суду. Відповідно до Закону «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій України"» (21.06.2001 року №2531-ІІІ) районний суд тепер називається місцевим судом. Внесено зміни до статей, які регламентують порядок призначення (обрання) суддів до місцевого суду і повноваження цього суду.         

         Колектив Чернігівського районного суду в даний час налічує 34 штатні одиниці, з яких 6 суддів. Керівництво суду складає голова суду та керівник апарату.

         З 2011 року в суді працює автоматизована система документообігу суду. Приміщення Чернігівського районного суду обладнане сучасними засобами сигналізації, відеоспостереження. Суд має 4 зали судових засідань, забезпечених системою фіксації судових процесів та стстемами відеоконференцзв"язку.

 Колишні голови Чернігівського районного суду

1.     Лиходєй Павло Якович 21.06.1982-01.07.1987 роки

2.     Литвиненко Володимир Іванович 1987-1995 роки

3.     Присяжна Алла Федорівна в.о.голови 1995-1996 роки

4.     Слєдовський Михайло Станіславович 26.02.1996-15.04.2000 роки

5.     Салай Михайло Григорович 31.08.2000-21.12.2010 роки

6. Криворученко Дмитро Парфентійович 16.05.2013-02.04.2019

 

Судді, які раніше працювали в Чернігівському районному суді 

1.      Салай Михайло Григорович

2.      Тасун Володимир Костянтинович

3.      Слєдовський Михайло Станіславович

4.      Карнаух Андрій Станіславович

5.      Шитченко Наталія Віталіївна

6.      Лазоренко Микола Іванович

7.      Шарапова Олена Леонідівна

8.      Шахова Ольга Григорівна

9.      Боброва Ірина Олексіївна

10.   Третяк Олена Петрівна

11. Щербаков Олександр Сергійович

12.  Репях Світлана Миколаївна

13.\ Присяжна Алла Федорівна

14.   Козак Василь Іванович

15.    Вовченко Володимир Іванович

16.  Лиходєй Павло Якович

17.    Супрун Микола Олександрович

18.   Мануїлова Віра Федосіївна

19.    Литвиненко Володимир Іванович

20. Криворученко Дмитро Парфентійович 

Судді, які зараз працюють в Чернігівському районному суді

1. Кухта Владислав Олександрович – голова суду

2.    Хоменко Лариса Василівна

3.    Меженнікова Світлана Петрівна

4. Олещенко Вікторія Іванівна       

5.    Майборода Світлана Миколаївна

 

Приміщення суду 2009 рік

 

Приміщення суду 2017 рік

Приміщення суду 2023 рік