flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила пропуску осіб до приміщення Чернігівського районного суду Чернігівської області та на його територію транспортних засобів

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ голови суду

від 12.05.2020 № 01-07/08

                                                                                       (зі змінами від 25.06.2020 № 01-07/10,

                                                                                                                  від 31.08.2021 № 01-07/26)

 

 1. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають порядок пропуску осіб до Чернігівського районного суду Чернігівської області з метою забезпечення належних умов роботи суду та працівників апарату суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу.

1.2. Пропуск осіб до приміщення суду й транспортних засобів на його територію (далі – пропускний режим) здійснюється працівниками Служби судової охорони  (далі – Служба).

Пропуск осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя, які провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею, та на їх територію транспортних засобів здійснюється з урахуванням Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою КМУ від 18.12.2013 № 939 (пункт 1.2 розділу 1 доповнено згідно наказу від 25.06.2020 № 01-07/10 ).

1.3. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму в суді працівники Служби керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами.

1.4. Пропуск осіб до Чернігівського районного суду Чернігівської області не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам у наслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність.

1.5. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки в приміщення суду, а також винесення таких цінностей за його межі здійснюється відповідно до порядку, встановленого головою суду, керівником апарату чи уповноваженою ними особою.

1.6.  На території та в приміщенні суду здійснюється відеоспостереження.

1.7. Обладнання пунктів пропуску та камер схову покладається на суд.

1.8. Контроль за  здійсненням пропускного режиму покладається на начальника територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській області (командирів підрозділів охорони), що здійснюють охорону, а також на голову, керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, які інформують начальника територіального управління (командирів підрозділів охорони) Служби про порушення вимог цих Правил працівниками Служби.

2. Порядок пропуску осіб до будинку Чернігівського районного суду Чернігівської області.

2.1. Пропуск осіб у приміщення суду та на його територію здійснюється в робочі дні та години згідно зі встановленим у суді розпорядком роботи, зокрема:

з 8.00 до 17.00 з понеділка по четвер; з 8.00 до 16.00 в п’ятницю.

з 22.00 до 6.00 пропуск осіб до приміщення суду заборонено, крім випадків, визначених цими Правилами.

2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до зазначених будинків (приміщень) забороняється, крім випадків, визначених цією інструкцією.

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до Чернігівського районного суду Чернігівської області, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина для виїзду за кордон, службового посвідчення, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особу та печатку установи, яка видала документ).

Для ідентифікації осіб, які прибули до суду, іншого органу або установи системи правосуддя, за умови наявності в цих органах технічних засобів, призначених для встановлення достовірності відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, може бути використаний мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія» (пункт 2.3 розділу 2 доповнено згідно наказу від 25.06.2020 № 01-07/10 ).

2.4. Безперешкодно, зокрема в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, до приміщень, в яких вони працюють, за посвідченням судді або службового посвідчення встановленого зразка пропускаються: голова суду, судді, керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду та працівники РСО.

2.5. Голови, заступники голів та судді інших судів, судді у відставці пропускаються до будинку (приміщень) суду в робочі дні та години за пред’явленням посвідчення голови суду, заступника голови суду, судді (судді у відставці).

2.6. Працівники апарату Чернігівського районного суду Чернігівської області пропускаються до будинку (приміщень), в яких вони працюють в робочі дні та години за пред’явленням службового посвідчення.

У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники суду пропускаються до відповідних приміщень згідно зі списком, затвердженим головою суду чи керівником апарату суду за пред’явленням службового посвідчення чи іншого документа, що посвідчує особу.

2.7. До будинку Чернігівського районного суду Чернігівської області із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку пропускаються:

працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, працівники Служби, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків – за пред’явленням службового посвідчення;

особи, які беруть участь у розгляді кримінальних та цивільних справ, - за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред’явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. Якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, працівник Служби через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з’ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

інші особи, які тимчасово залучаються на період виконання робіт у приміщенні суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні), - згідно зі списком, затвердженим головою суду, керівником апарату суду (із зазначенням конкретного періоду часу виконання робіт), після пред’явлення документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули на відкриті судові засідання, - за пред’явленням документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули для участі в засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), - за списками, підписаними головою суду, керівником апарату суду, після пред’явлення документа, що посвідчує особу;

практиканти, стажисти та інші особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщеннях суду - згідно зі списком, погодженим головою суду або ж керівником апарату суду, після пред'явлення документа, який засвідчує особу;

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, працівник Служби інформує про це керівника  апарату суду, або заступника керівника апарату суду, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

 2.8. Адвокати пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу адвоката. Під час здійснення пропуску адвокатів забороняється проводити огляд документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. У ході візуального огляду вмісту валіз, сумок, портфелів тощо в частині можливої наявності в них заборонених для пронесення предметів працівник Служби може застосовувати освітлювальний ліхтарик, не допускаючи при цьому безпосереднього контакту з такими документами.

2.9. Пропуск народних депутатів України до суду здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про статус народного депутата України».

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до суду здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини» (розділ 2 доповнено новим пунктом 2.9 згідно наказу від 25.06.2020 № 01-07/10 ).

2.10. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщень суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України, щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення суду, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу голови суду або керівника апарату суду.

2.11. Журналісти, працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації. Застосування ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому відповідним процесуальним законодавством.

2.12. До Чернігівського районного суду Чернігівської області з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів з гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною слізогінної (сльозоточивої чи дратівливої) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівниками Служби, працівники правоохоронних органів та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України під час виконання ними службових обов’язків.

Вогнепальна та холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщення суду за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

2.13. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічних служб тощо пропускаються до будинку суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред’явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі працівників суду, а за їх відсутності – працівника Служби.

2.14. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій працівники Служби пропускають до приміщення суду працівників відповідних ремонтних служб у супроводі працівника апарату суду й негайно повідомляють про це голову суду та чергового територіального управління Служби.

2.15. Інформація щодо осіб, які пропускаються в приміщення Чернігівського районного суду Чернігівської області та не є їх працівниками, заноситься працівниками Служби до Журналу відвідувачів (крім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у будинку)/Додаток 1.

2.16. Порядок пропуску конвойних нарядів правоохоронних органів та осіб, які перебувають під охороною, а також осіб, щодо яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, визначається відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами.

2.17. У робочі дні, після закінчення робочого часу, у будинку Чернігівського районного суду Чернігівської області суду можуть перебувати:

1)   судді та працівники суду;

2) працівники правоохоронних органів, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, у разі перебування в суді осіб, яких вони охороняють;

3) конвойні наряди правоохоронних органів та особи, які перебувають під їх охороною;

4) особи, що беруть участь у засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), якщо такі заходи тривають;

5) особи, що беруть участь у судових засіданнях, які на час закінчення робочого дня не завершені;

6) медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної, аварійної, технічної, ремонтної служб тощо, які прибули за викликом.

2.18. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні до Чернігівського районного суду Чернігівської області у разі проведення невідкладного відкритого судового засідання, право бути присутнім мають бути будь-які особи, а також конвойні наряди та особи, які перебувають під охороною.

2.19. Вхід та вихід до будинку Чернігівського районного суду Чернігівської області осіб, що не є його працівниками, здійснюється лише через центральний вхід (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій).

У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

3. Порядок пропуску транспортних засобів на територію Чернігівського районного суду Чернігівської області.

3.1. В’їзд транспортних засобів на територію Чернігівського районного суду Чернігівської області здійснюється через контрольно-пропускний пункт, обладнаний технічними засобами контролю та зв’язку. Інформація щодо в’їзду (виїзду) транспортних засобів на територію (з території) суду заноситься працівниками Служби до Журналу в’їзду (виїзду) транспортних засобів (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у приміщенні установи)/Додаток 2.

3.2. На територію суду пропускаються:

1) транспортні засоби конвойних нарядів правоохоронних органів, якими доставляються обвинувачені (підсудні), засуджені після пред’явлення начальником варти службового посвідчення;

2) транспортні засоби, за допомогою яких здійснюються спеціальні заходи безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, після пред’явлення старшим наряду службового посвідчення та посвідчення старшого наряду особистої охорони встановленого зразка;

3) службові транспортні засоби Чернігівського районного суду Чернігівської області (згідно з переліком, затвердженими головою суду чи керівником апарату суду/додаток 3);

4) особисті транспортні засоби суддів, працівників суду за списком, затвердженим головою суду чи керівником апарату суду після пред’явлення посвідчення судді, працівника суду або ж документа, що посвідчує особу;

5) транспортні засоби інших судів, органів, установ підприємств, організацій,- за дозволом голови суду після пред’явлення посвідчення судді, документа що посвідчує особу;

6) транспортні засоби медичних, екстрених, аварійних, технічних та ремонтних служб, які прибули за викликом, у супроводі й під контролем працівника Служби, який здійснює пропуск осіб до будинку суду, після пред’явлення відповідного службового посвідчення або документа, що посвідчує особу.

3.3. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території суду здійснюється під наглядом працівника Служби.

3.4. Забороняється:

в’їзд (виїзд) транспортних засобів на територію (з території) суду під час висадки (посадки) зі спеціального (службового) автомобіля осіб, які доставлені під конвоєм правоохоронних органів чи Національної гвардії України;

вхід (вихід) осіб через пункти пропуску транспортних засобів на територію (з територію) суду.

4. Обмеження щодо пропуску осіб до будинку Чернігівського районного суду Чернігівської області  

4.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

Під час проведення закритих засідань доступ до приміщення суду обмежується рішенням голови суду.

 4.2. Забороняється пропуск до будинку суду осіб:

1) з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп’яніння або психічного розладу;

2) з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною слізогінної (сльозоточивої чи дратівливої) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб зазначених в пункті 2.12;

3)   з кухонними, складними, сувенірними ножами, кортиками, шаблями тощо;

4) з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам;

5) з наркотичними речовинами, легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнічними засобами тощо;

6) з тваринами (крім осіб варт правоохоронних органів та Національної гвардії України зі службовими собаками);

7) з довгомірними та габаритними предметами, валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600х400х200 мм);

8) з гучномовцями, динаміками, іншими пристроями, для гучного відтворення звукової інформації;

9) іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які можуть бути використані для нападу і створюють загрозу життю чи здоров’ю суддів, працівників суду, учасників судового процесу, відвідувачів, працівників Служби.

Недопустимим є пропуск до приміщення суду відвідувачів:

- у неохайному, цирковому, театральному чи маскарадному одязі, з розмальованими обличчями та відкритими частинами тіла (за виключенням постійних татуювань), а також в одязі, який містить на собі нецензурні чи образливі вислови на адресу громадян, або образливі чи зневажливі вислови на адресу суду, працівників;

- для позапроцесуального спілкування з суддями та працівниками апарату суду з метою з’ясування позицій та перспектив розгляду конкретних справ, здійснення впливу на працівників суду, отримання правових консультацій та порад у суддів чи працівників апарату суду.  

4.3. Не пропускаються до приміщення суду відвідувачі, які ухиляються від проходження встановленої процедури перевірки документів, що посвідчують їх особу та порядку пропуску до суду.

4.4. Особи, що прибули до Чернігівського районного суду Чернігівської області, на час його відвідування, предмети, з якими заборонено пропуск до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя, можуть залишити у спеціальних індивідуальних камерах схову, окрім речей і предметів визначених підпунктами 5-7 пункту 4.2 розділу 4 цих Правил.

4.5. Тимчасово, у разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, з урахуванням установленого в населеному пункті, де розміщується суд, орган та установа системи правосуддя, відповідного рівня епідемічної небезпеки, за рішенням голови суду, керівника органу та установи системи правосуддя, може бути обмежено пропуск до будинків (приміщень) судів, органів та установ в системі правосуддя осіб:

1) з ознаками респіраторних захворювань та підвищеною температурою;

2) без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски;

3) які не є учасниками судових засідань.

(пункт 4.5 розділу 4 викладено в такій редакції згідно наказу від 31.08.2021 № 01-07/26 ).

Перешкоджання відвідувачами суду здійсненню правосуддя, прояв неповаги до суду, порушення громадського порядку в суді, невиконання ними законних розпоряджень головуючого, вимог працівників апарату суду, які забезпечують встановлений в залах судових засідань порядок, працівників Служби про припинення дій, що порушують встановлені в суді Правила пропуску осіб до приміщення суду та на його територію транспортних засобів, вчинення інших протиправних дій тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.

 

Керівник апарату суду                                                                     І.М.Перепадя